Kupno ziemi pod budowę domu - 10 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Kupno ziemi pod budowę domu – 10 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Dlaczego dokładne przemyślenie wszystkich za i przeciw przy podjęciu takiej decyzji, jak kupno ziemi jest ważne? I na co zwrócić szczególną uwagę, kiedy już się na nie zdecydujemy? Jeśli chcesz uchronić się przed błędami, które mogą mieć katastrofalne skutki, zapraszam do lektury. 

Kupno ziemi i rozpoczęcie budowy domu to bardzo ważne decyzje. Jeśli zostaną odpowiednio przemyślane i zaplanowane, istnieje duża szansa, że inwestor będzie odczuwał satysfakcję z inwestycji przez długie lata.

Stan prawny nieruchomości – niezwykle ważna kwestia

Jeśli chcesz sprawdzić, kto ma prawo do dysponowania gruntem i czy działka nie posiada żadnych obciążeń, powinieneś udać się do właściwego miejscowo wydziału ksiąg wieczystych (siedziba sądu) i zbadać prowadzoną dla nieruchomości księgę (KW). Księgę możesz też sprawdzić poprzez stronę internetową http://www.elektroniczne-ksiegi-wieczyste.pl/. Aby uzyskać niezbędne informacje, musisz znać nr prowadzonej dla nieruchomości KW lub jej dokładny adres.

Kupno ziemi a prawo własności

Informacje o wszystkich właścicielach  nieruchomości, jak i o samej działce (obręb, nr, powierzchnia, lokalizacja itp.) znajdziesz w dwóch pierwszych działach KW. Szczególną uwagę zwróć na to, ile osób ma prawo do dysponowania gruntem i w jakiej części. Jeśli planujesz kupno ziemi, decyzję o sprzedaży działki muszą podjąć zgodnie wszyscy współwłaściciele.

Ewentualne roszczenia

Sprzedający nie zawsze informują zainteresowanego zakupem działki, że ciążą na niej pewne zobowiązania. Może to być prawo do dożywotniego zamieszkania w domu zlokalizowanym na większej nieruchomości, do której przynależy działka oraz korzystania ze wszystkich przynależnych do nieruchomości działek lub służebność przejazdu i przechodu ustanowiona dla innej nieruchomości, która dostęp do drogi publicznej będzie mieć jedynie przez twoją działkę. Informacje o ewentualnych obciążeniach i roszczeniach osób trzecich znajdziesz w dziale III KW.

Kolejną bardzo istotną kwestią jest hipoteka. Jeśli na działce została ustanowiona jakaś hipoteka, informację o tym znajdziesz w dziale IV KW.

Kupno ziemi a jej lokalizacja

Lokalizacja działki to jedna z pierwszych rzeczy, na jakie zwraca uwagę inwestor. Czy jednak bierze pod uwagę wszystkie kwestie, które powinien?

Dojazd do nieruchomości

By mieszkać komfortowo, powinieneś sprawdzić, jak szybko dojedziesz do większej miejscowości oraz pracy, szkoły, przedszkola, sklepu, przychodni, apteki i innych miejsc, do których powinieneś mieć łatwy dostęp. W tym celu sprawdź dostępne w pobliżu środki lokomocji, istniejące połączenia oraz możliwość szybkiego dojazdu do drogi głównej. Duże znaczenie ma także stan drogi dojazdowej do posesji oraz to, kto będzie ją utrzymywał w zimie.

Mpzp a kupno ziemi

Kupno ziemi warto uzależnić od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Może się bowiem okazać, że dokument całkowicie wyklucza możliwość posadowienia budynku na działce, którą się zainteresowałeś. Z mpzp, który znajdziesz we właściwym ze względu na lokalizację ziemi urzędzie gminy, a często także na stronie internetowej urzędu, dowiesz się:

  • czy na działce można wybudować dom jednorodzinny,
  • jaka jest maksymalna powierzchnia zabudowy działki,
  • możliwa kolorystyka elewacji budynku oraz dachu,
  • maksymalna liczba kondygnacji,
  • minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce itd.

W mpzp warto sprawdzić nie tylko zapisy dotyczące działki, ale także jej najbliższej okolicy. Dzięki temu zyskasz wiedzę, jakie obiekty mogą powstać w jej bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie.

Ważne: Jeśli dla danego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będziesz musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danej działki. Wniosek taki możesz złożyć, nie dysponując prawem własności do gruntu.

Sąsiedztwo

Decydując się na kupno ziemi, sprawdź też, jakich będziesz miał sąsiadów. Chodzi tu zarówno o właścicieli działek graniczących z ziemią będącą przedmiotem twojego zainteresowania, jak i uciążliwe sąsiedztwo, takie jak generujące duży hałas zakłady przemysłowe, wysypiska śmieci, czy powodujące zanieczyszczenia zakłady produkcyjne.

Obszary chronione

Koniecznie należy sprawdzić też, czy działka nie leży na terenach objętych ochroną przyrodniczą, zabytkową lub inną. Jeśli się tak zdarzy, pamiętaj, że oprócz zapisów mpzp mogą obowiązywać cię też ustalenia wynikające z dokumentów określających zakres tej ochrony. Przykładowo dla obszarów Natura 2000 może to być zakaz przydomowych oczyszczalni ścieków, a dla parków krajobrazowych zakaz sidingu na budynkach.

Istotne cechy działki

Nie tylko lokalizacja i stan prawny działki mają znaczenie. Nie mniej ważne są cechy działki, które będziesz w stanie samodzielnie sprawdzić w terenie lub uzyskać na ich temat informacje od właściciela.

Uzbrojenie

Bardzo istotne jest to, czy w bezpośrednim sąsiedztwie działki lub w jej granicach znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Jeśli nie, będziesz musiał liczyć się z tym, że kupno ziemi pociągnie za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z uzbrojeniem działki. Stan uzbrojenia sprawdzisz też w starostwie na wyrysie z mapy zasadniczej.

Dostęp do drogi publicznej

Najkorzystniej będzie dla inwestora, gdy działka posiada już dostęp do drogi publicznej. Jeśli nie należy zorientować się, czy będzie mogła taki dostęp uzyskać. Może okazać się, że jedynym sposobem na uzyskanie takiego dostępu, będzie ustanowienie służebności przejazdu na działce sąsiedniej. Informacje dotyczące drogi uzyskasz w wydziale dróg urzędu gminy.

Wielkość, kształt i ukształtowanie terenu działki

Bardzo istotnymi cechami jest wielkość i kształt działki. Warto pamiętać, że kupno ziemi, która kształtem przypomina wąski pasek, może uniemożliwić posadowienie na nim budynku mieszkalnego. Najkorzystniejsze dla budowy domu będą działki przypominające kształtem kwadrat. Istotne znaczenie ma też ekspozycja działki. Jeśli teren jest nachylony w kierunku południowo – zachodnim, na posesji długo będzie gościć słońce, a ty odnotujesz oszczędności w ogrzewaniu domu. Ekspozycja w kierunku północnym może natomiast skutkować tym, że pomieszczenia domu będą chłodne i ciemne.

Rodzaj gruntu i stosunki wodne

Od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych często uzależnia się rodzaj fundamentów i sposób posadowienia budynku. Informacji takich dostarczy opracowanie geotechniczne, które możesz wykonać, nawet nie będąc właścicielem działki (oczywiście za zgodą właściciela). W praktyce dobrze jest dysponować takim dokumentem, zanim jeszcze dokonane zostanie kupno ziemi, ponieważ może okazać się, że z uwagi na warunki gruntowo – wodne budowa domu nie jest możliwa, lub dużo droższa niż wynika to z projektu domu.

Jeśli realizując kupno ziemi, weźmiesz pod uwagę powyższe wytyczne, jest duża szansa na to, że unikniesz problemów i niemiłych niespodzianek związanych z transakcją i późniejszym użytkowaniem działki.

Ocena

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge