Krótka charakterystyka diody LED

Krótka charakterystyka diody LED

Szybki rozwój  technologii LED daje konsumentom ogromne możliwości w zakresie jej wykorzystania, ale też stwarza sporo problemów. O ile bowiem w przypadku żarówek wolframowych posługiwaliśmy się tylko jednym parametrem, a tyle teraz musimy brać pod uwagę kilka. Czy jednak z powodu tej jednej niedogodności warto rezygnować z korzyści, jakie płyną z wykorzystania LED-ów? Moim zdaniem nie. Zdecydowanie lepszym wyjściem z sytuacji jest poznać te paramety i cieszyć się z osiągnięć technologicznych branży oświetleniowej.

Stare, wolframowe żarówki powoli odchodzą do lamusa, ustępując pola znacznie od nich nowocześniejszym i bardziej zaawansowanym diodom LED. Aby cieszyć się z postępu technologicznego i potrafić w pełni wykorzystać jego dobrodziejstwa, warto poznać charakteryzujące diody parametry.

Podstawowe parametry

Nie sposób wymienić w krótkim wpisie wszystkich parametrów, którymi charakteryzują się diody. Z tego względu wspomnę tylko o tych najważniejszych, które koniecznie musimy brać pod uwagę, dokonując zakupu żarówki LED. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: moc, strumień świetlny oraz efektywność świetlną.

Moc żarówek LED

W przypadku parametru, jakim jest moc żarówek, wielkość tę zawsze należy odnieść do mocy pobieranej ze źródła zasilania. Mówi się wtedy o lampach LED 1-watowych, 3-watowych i 5-watowych.

Wskazana przez producentów wartość mocy nie jest jednak dokładnie określona, a stanowi jedynie wartość przybliżoną. Dzieje się tak dlatego, że napięcie pracy diod LED, które zwykle osiąga wartości 2V – 5V, również nie jest dokładnie określone, a jak wiadomo, moc  to iloczyn napięcia i prądu diody podczas pracy.

Wskazanie dokładnej wartości napięcia nie jest możliwe, ponieważ zależy ono od materiału półprzewodnikowego, z którego wykonuje się diodę, prądu pracy, jak również temperatury.

Znacznie bardziej precyzyjnym i ważniejszym parametrem będzie tu prąd maksymalny, który zazwyczaj równy jest prądowi nominalnemu, zalecanemu przez producenta oświetlenia. Obecnie najpopularniejsze na rynku są diody LED o prądzie nominalnym równym 350mA i 700mA.

Sprawność i strumień świetlny

Podczas świecenia w diodzie dochodzi do zamiany energii elektrycznej na energię promieniowania. Mówimy wtedy o sprawności, która w zależności od źródła światła może być różna i przyjmuje tym wyższe wartości, im więcej energii elektrycznej przekształcona zostanie w energię promieniowania.

Najbardziej zaawansowane diody mają obecnie sprawność na poziomie 50%. Oznacza to, że 50% dostarczonej energii przekształcona zostaje w promieniowanie świetlne, a reszta ulega rozproszeniu. Zazwyczaj jednak będziemy mieć do czynienia z diodami o sprawności 10 – 20%.

Kolejną ważną wartością jest strumień świetlny. Parametr ten określa siłę światła, czy inaczej mówiąc ilość światła, jaką otrzymamy. W znacznym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to całkowita ilość wytwarzanego światła widzialnego. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen.

Z kolei stosunek strumienia świetlnego oraz mocy (lm/W) określa nam parametr znany jako efektywność świetlna. Ta wielkość mówi  nam o tym,  jak wydajne i oszczędne jest źródło światła i stanowi najlepszą chyba wielkość służącą do porównań różnych typów oświetlenia.

Choć nie są to jeszcze wszystkie parametry diod LED, to jednak te najważniejsze. Mam nadzieję, że przyczyniłam się nieco do ich przybliżenia i lepszego zrozumienia przez naszych czytelników.

Ocena

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge